Numerologický minikurz – základní významy čísel

Dle numerologie čísla vyjadřují nejen kvantitu, ale také určitou kvalitu. Vědět, co čísla symbolizují, se nám může hodit. Můžeme si všímat, jaká čísla nás obklopují – v datu narození, v číslech domů, číslech našich přátel, v datu, které je v kalendáři a můžeme si s tím jen tak hrát.Číslo 1 

Klíčová slova pro číslo 1 jsou kreativita a sebedůvěra.

Je to číslo samostatnosti, jedinečnosti, nezávislosti a také číslo nových začátků. Vede nás k otázce: Kdo jsem já? Co chci žít a tvořit? Kdo naopak já nejsem? Je to také číslo sebevyjádření – svých potřeb a přání.

Číslo 1 je také číslo našeho já a ega.

Jedničku máme v datu narození všichni minimálně jednu, protože jsme narozeni v minulém tisíciletí. Naším společným úkolem je tedy poznávat, kdo jsem já a kultivovat svoje ego. V negativním významu jednička souvisí s egoismem a sobectvím. Potenciálu jedničky můžeme ale využívat pozitivním způsobem – můžeme se stát samostatnými, sebevědomými a kreativními osobnostmi.


Číslo 2

Klíčovými slovy pro číslo 2 je rovnováha a spolupráce.

Souvisí s intuicí, citlivostí a vymezováním hranic.

Dvojka spojuje a spolupracuje. Jde jí o druhé a vnímá svět z různých úhlů pohledu.

Dvojka přináší velkou senzitivitu a rozšířené schopnosti vnímání.

Když se změnilo tisíciletí na rok 2000, změnily se i energetické vibrace – a to vidíme i v číslech. Již nejde o to být jen sám za sebe. Dvojka přináší zcela nové kvality citlivosti a spolupráce, které na nás působí a ovlivňují náš život.

Děti, které se rodí po roce 2000, mají všechny ve svém datu narození minimálně jednu dvojku. A tak je pro ně důležitá kooperace, jsou intuitivní a citlivé, mnohdy ve zvýšené míře. Mají řadu schopností, které nás mohou obohatit. My rodiče bychom se měli snažit je co nejvíce podporovat a rozvíjet, aby mohli svůj potenciál plně rozvinout.


Číslo 3

Mezi klíčová slova tohoto čísla patří vyjádření a citlivost.

Trojka je číslem komunikace a přináší schopnost vyjadřovat a prožívat emoce, ale také problémy v oblasti vyjadřování emocí.

Trojka znamená družnost, přátelskost. Je také číslem lidskosti. Je o prožívání v tomto světě.

Trojka souvisí s bystrým rozumem, postřehem a inteligencí.

Lidé, kteří jsou narozeni 3. či 30. den v měsíci, jsou velmi společenští, přátelští a dokážou lehce navazovat kontakty. Komunikace je jejich druhou přirozeností.


Číslo 4

Klíčovými slovy pro číslo 4 jsou stabilita a postup.

Číslo 4 je o těle, fyzičnu, hmotném světě, praktičnosti a tvoření zde na Zemi. Je o postupném vytváření něčeho zde v praktickém životě, tvorbě metodik a stabilitě. Vztahuje se i k financím a materiálnímu zázemí.

Čyřka je číslem uzemňování. Je to také ale i číslo překážek a jejich postupného zdolávání.

Je to rovněž číslo související se zázemím a rodinou.

Přináší manuální zručnost, šikovnost a praktičnost.


Číslo 5

Klíčovými slovy pro číslo 5 je svoboda a kázeň.

5 je číslo radosti, nadšení, ale také také transformace – osvobození od omezení a proměna sebe sama. 5 osvobozuje a ukazuje nám cestu našeho Srdce. Je to také číslo dobrodružství a cestování. Pětka je velmi svobodomilovné číslo.

Souvisí s podnikáním, nadšením, samostatností a vůdčími schopnostmi.

Kdo potřebuje svobodu, měl by si uvědomit, že ta souvisí s vnitřní svobodou a také s vnitřní kázní. Chceme-li opravdovou svobodu, bez vnitřní kázně se nikam neposuneme a ani nic nedokážeme.


Číslo 6

Klíčovými slovy pro číslo 6 jsou přijetí, harmonie a ideál.

Číslo 6 je také číslem rodiny a vztahů. Souvisí se sebepřijetím sebe jako ženy či muže a také se sebepřijetím obecně. Je spojeno s pocitem viny a kritikou.

6 je číslo jemné a harmonické, dokáže být ale také kritické – to proto, že je spojeno s ideálem a ten není moc často dosahován.

Šestka je číslem lásky, péče, vytváření a vnímání krásy a uměleckých schopností.


Číslo 7

Klíčovými slovy pro číslo 7 jsou důvěra a otevřenost.

Čislo 7 je číslo změny a duchovního rozvoje.

7 ukazuje na dobré mimosmyslové vnímání. Je to také číslo fyzické, a tak znamená dobrý kontakt s tělem, prožívání skrz tělo a léčitelské schopnosti.

Číslo 7 je také číslo angažovanosti pro druhé či nějakou dobrou věc. 7 souvisí se sociálním cítěním a touhou přispět k blahu svého okolí.


Číslo 8

Klíčovými slovy pro číslo 8 je moc a hojnost.

Je to také číslo rovnováhy a karmy (zákona příčiny a následku).

Osmička souvisí s organizačními schopnostmi a bystrým rozumem. Je to číslo energie a síly.

S osmičkou přicházejí peníze a hojnost, ale také chudoba a bezmoc. Osmička je o službě lidem a také o co nejlepším záměru.

Kdo má ve svém narození osmičku, tak umí zacházet s penězi a může mít dar hojnosti. Měl by se také učit zacházet s energií.


Číslo 9

Klíčovými slovy pro číslo devět je moudrost a celistvost.

Celistvost znamená přijetí sebe sama se všemi svými dobrými/špatnými vlastnostmi; světlými stránkami a svými stíny. Je to číslo spojené s pochybování a sebepochybnostmi.

Devítka také souvisí se zodpovědností a univerzální láskou. Ukazuje na schopnost analýzy.

Číslo 9 je číslo uzavření cyklu a přechodu na další vývojovou úroveň.Praktická aplikace v životě

Prošli jsme všech devět základních čísel a jejich významů. Jak to můžete ve svém životě aplikovat?

Intuitivně se můžete rozhlížet kolem sebe a vnímat, jaká čísla Vás obklopují a to můžou být Vaše témata, která se Vás nějak dotýkají. V numerologii se redukuje vždy na jednociferné číslo – tzn. např. jezdíte tramvají číslo 16 – zredukujte na číslo 7 (1+6).

Můžete se ale nyní podívat na své datum narození a všimnout si, jaká čísla v něm máte. Podívejte se zejména na číslo dne, měsíce a roku. To jsou Vaše životní dary (nadání a schopnosti). Dvojciferná čísla a číslo roku ve svém dnu narození zredukujte součtem na jedno číslo:

16 den – sečtěte 1+6 a vyjde Vám číslo 7
rok 1950 – sečtu 1 + 9 + 5 + 0 = 15 a to ještě sečtu 1 + 5 = 6, výsledné číslo je 6

Např. člověk narozený 1. 9. 1982 – je kreativní, samostatný (číslo 1, číslo dne) + má dar moudrosti, je zodpovědný a má schopnost analýzy (číslo 9, číslo měsíce) + má schopnost intuice, citlivosti a spolupráce (číslo 2, vypočetli jsme ho jako součet čísel roku).

Nejdůležitější pro nás je naše životní číslo a to zjistíme tak, že sečteme všechna čísla našeho data narození.

Příklad 16. 5. 1950 = 1 + 6 + 5 + 1 + 9 + 5 + 0 = 27, ještě sečteme 2 + 7 = 9; životní číslo daného člověka je 9.

Životní cestu daného člověka charakterizují klíčová slova uvedená u daného čísla v mém minikurzu – tedy v tomto případě moudrost a celistvost. Tento člověk řeší témata daného čísla celý život a je to jeho ústřední životní téma, ve kterém se nějakým způsobem stále pohybuje.

Ať Vám můj minikurz dobře poslouží  k sebepoznání a orientaci v životě.

Jestli Vás čísla zaujala, můžete si zdarma stáhnout e-knihu o numerologii „Devět životních cest jako zdroj sebepoznání“ – ZDE.


Chcete si nechat rozklíčovat svoje datum narození? Chcete poznat lépe sami sebe, své blízké nebo porozumět svému vztahu? Poznat svůj potenciál a přednosti? Potřebujete se zorientovat v nějaké vaší otázce či probému? Pak si u mě o objednejte si u mě svůj numerologický rozbor nebo konzultaci ZDE.