Numerologický výklad na měsíc srpen

Měsíc srpen má číslo 8. Klíčová slova pro číslo 8 jsou moc a hojnost.

Srpen je měsíc sklizně nejen na poli, ale i v našem životě. Jak procházíme jednotlivými měsíci tohoto roku, dostáváme se v srpnu k tomu, že sklízíme to, co jsme zaseli v minulém období. Co to konkrétně znamená? Život se dostává do rovnováhy. Čemu jsme se doposavad věnovali – ať už pracovně či ve vztazích – se nyní završuje. Může se nám dostat zaslouženého úspěchu a zisků, nebo také ztráty. Můžeme prožívat pocity moci a úspěchu či naopak bezmoci, když se nám nedaří a nedostáváme to, co jsme chtěli. Klíčové je přijímat to, co přichází s vědomím, že to je naše sklizeň, že jsme zodpovědnými tvůrci své reality a toto jsou plody naší činnosti.

Měsíc srpen může být pracovně vytížený, nabitý aktivitou a silou. Pracovní projekty či práce se mohou konečně „rozhýbat“ či začít sklízet úspěch. V měsíci srpnu se také odehrává takové menší „vesmírné účetnictví“ – vesmír v některých případech vše sečte, podtrhne a vyvodí z toho důsledky – pak se odehrají různé situace v našich životech pro to, aby se věci dostaly do rovnováhy a  do dalšího období jsme mohli vykročit s čistým štítem.

Sami můžeme v tomto měsíci popřemýšlet o tom, jaké oblasti našeho života by bylo potřeba dostat do větší rovnováhy a udělat patřičná opatření.

Síla jakožto energie je nám vždy k dispozici a v tomto měsíci bychom si měli být obzvláště vědomi toho, s jakým záměrem konáme – jestli je to co nejlepší záměr prospěšný pro všechny zúčastněné.  Protože – co zasejeme, to se nám vrací. Osmička totiž souvisí s tím, že každý náš čin může tvořit i bořit – záleží na tom, s jakým záměrem ho děláme.

Srpen v devítkovém roce (2016) je o tom, že můžeme převzít zodpovědnost za moc ve svém životě, věnovat pozornost svému záměru, dostat věci do rovnováhy a začít ve svém životě pozorovat a tvořit hojnost. Všichni jsme obdařeni hojností, je to jedna z našich přirozeností a je jen na nás, jestli tuto hojnost odhalíme ve svém nitru a posléze ve vnějším světě. Pak se nám může začít manifestovat v životě. Každý z nás je nadán mnoha dary, talenty a má své jedinečné poslání, které může realizovat. Je ale potřeba si to dovolit poznat a žít a přestat hrát hry o své zbytečnosti, nedostatečnosti a malosti v tomto světě. Síla myšlenky a prožitku je velká – na co myslíme a co prožíváme, to také posléze žijeme. Když si dovolíme poznat svoji vnitřní Sílu a začít ji žít, pak se také budou moci ve vnější realitě manifestovat naše schopnosti a nadání, které na tento svět přinášíme.

Krásný srpen s vnímáním souvislostí přeje Mirka

Diskuze ke článku “Numerologický výklad na měsíc srpen

Comments are closed.