Numerologický výklad na měsíc říjen

Rok se nachýlil do své poslední třetiny a nastává měsíc říjen. Z hlediska numerologie je říjen desátým měsícem v roce. Má proto číslo 10 či 1. Co to pro nás znamená?

Tématicky se vracíme k lednu tohoto roku, který měl také číslo 1. Mohou se nám proto vynořit témata a životní výzvy, které jsme řešili v lednu. Vzpomeňte si, s čím jste se v lednu setkali, trápili a s čím jste si nevěděli rady. Nyní už to může být všechno jinak. Prošli jsme již  velkou část roku a nyní bychom mohli mít zkušenosti, nadhled a i dovednosti k řešení životních výzev. Jsme moudřejší, zralejší a naše témata mohou být prožívána na vyšší úrovni.

Číslo 1 znamená originalitu, jedinečnost a nezávislost. Číslo 10 je o naší vnitřní síle. V říjnu budeme moci začít dělat věci novým způsobem – budeme moci být nezávislí, jedineční. Začínat nové projekty a rozvíjet nové vize. Dostane se nám nové energie,  nadhledu, nápadů i větší chuti do života. Někdy se můžeme cítit ve své nezávislosti dokonce i sami, ovšem pamatujme, že sami nejsme ve skutečnosti nikdy.

Ptejme se sami sebe: Kdo jsem já? Jakou roli hraji ve svém životě? O co mi jde? Definujme si, o čem chceme, aby byl náš život a jak ho chceme žít. Jestli jste se po velkou část tohoto roku točili v kruhu bezvýchodnosti, možná nyní začnete vidět světlo na konci tunelu, protože budete moci začínat znova v mnoha různých podobách. Důležité je, co opravdu od života chceme,  k čemu směřujeme a jestli jsme ochotni pro to něco udělat. To, co opravdu chceme a z hloubi srdce si přejeme, si k nám cestu najde.

Měsíc říjen může být i měsícem tvořivosti. Tvořme na všech úrovních, které nás napadnou. S dětmi můžeme vytvářet různé výrobky z podzimních plodů, tvořit zpěvem, tancem nebo vytvářet plány nových projektů. Tvoření nám zvyšuje hladinu energie a přináší radost ze života.

Měsíc říjen v devítkovém roce (2016) je o nalezení naší vlastní síly, nezávislosti a jedinečnosti. Ve své moudrosti si můžeme uvědomit, že každý z nás je originál. Neexistuje nikdo na světě stejný jako jste vy. Vy máte jedinečné schopnosti, potenciál a životní cestu. Jen vy ji můžete naplnit světlem, spokojeností, radostí a láskou. Nikdo jiný to za vás neudělá. Druhý člověk vás může doprovázet, inspirovat, pomoci vám či poradit – nic méně ani více.

Každý z nás je jak jedinečný šperk, který je buď již odhalený a může zářit, nebo na své odhalení teprve čeká.

Co z toho vyplývá? Nemá cenu se neustále s někým srovnávat a trápit se tím, že nemám to, co má ten druhý.  Spíš se podívejte na sebe – na to,  kdo jste a co opravdu chcete a za tím si jděte. Věřte, že ve vesmíru funguje rovnováha a spravedlnost – každý je svého štěstí strůjcem a každý sklízí to, co zasévá. S druhými stojí za to spíše spolupracovat a něco společně vytvářet, ocenit je a respektovat je takové, jací jsou. To je jediná možnost, která nás může dovést  ke spokojenému a naplněnému životu.

Hezký říjen s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka