Numerologický výklad na měsíc září

Rok se přehoupl přes letní měsíce a nastává měsíc září. Září má z hlediska numerologie číslo devět. Číslo devět je číslem moudrosti, celistvosti a zodpovědnosti. Nastává období zralosti. Co to pro nás znamená?

Protože rok 2016 má z hlediska numerologie také číslo devět, zesiluje se v září téma celého tohoto roku. O co jde tedy konkrétně? Uzavíráme cyklus a přecházíme na vyšší vývojovou úroveň. Můžeme odkládat to, co nám již neslouží, vzdávat se všeho, co již nepotřebujeme. Již nepotřebných věcí, vztahů, myšlenek a přesvědčení; toho, jak vidíme sebe i svět apod.  Pro každého v takové míře a takové oblasti, kam došel a co se má naučit – podle stupně jeho vývoje i aktuálních životních témat. Nefunkční programy můžeme nahrazovat jinými, které nám přináší větší radost ze života. Tento měsíc máme také možnost převzít zodpovědnost za některé oblasti svého života.  Bude dobré, když si utřídíme svůj žebříček hodnot a budeme svůj život směřovat pomocí vůdčí vize či nadhledu tak, jak si přejeme. Jinak se nám může stát, že se budeme cítit „zavaleni“ chaosem a zmatkem našich myšlenek a problémů. Mohou nás pak také přepadat pochybnosti a pocity nejistoty.

Důležitým tématem čísla devět je rovnováha mezi dáváním a braním. Podívejte se na svůj život a uveďte tyto dvě složky do rovnováhy.

V září se tedy zesílí téma celého roku. Jak se nám bude dařit, to záleží na tom, jak jsme si doposud vedli – čemu jsme se věnovali, jaký jsme měli záměr a kam směřujeme svůj život. To, co si máme tento rok vyřešit a uvědomit, nyní uvidíme mnohem jasněji. Můžeme tzv. „prohlédnout“. Pohlédnout pravdě do očí a přiznat si některé věci může být pro někoho i úlevné. Nezapomínejme ani v náročnějších okamžicích mít sami sebe rádi, být k sobě ohleduplní a postupovat citlivě.  Po srpnu, kdy jsme mohli nalézt svoji vnitřní silu, ale také se nám mnohdy děly situace, které jsme nemohli ovlivnit, nyní nachází období zralosti a moudrosti. Nyní můžeme použít to, co jsme se za tento rok (a i delší období) dozvěděli a prožili a zúročit naše snažení a zkušenosti.

V měsíci září budeme nejen dokončovat my, ale bude za nás i „dokončováno“. Co se již má ukončit, to bude dokončeno. Co nemá reálný základ a nepřináší efekt, bude v některých případech stopnuto. Některé projekty mohou zaniknout pro to, abychom měli energii na další nové tvoření. Bude potřeba, abychom začali čím dál více přistupovat k věcem, sobě i životu novým způsobem – bude se nám to hodit pro další rok. Již nyní se v některých oblastech našeho života mohou začít objevovat nové začátky – nová semínka v různých podobách – která příští rok vyklíčí.

Měli bychom se více věnovat i svojí vnitřní moudrosti. V náročných okamžicích se obracet sami k sobě, ke svojí vnitřní moudrosti či pravdě. Pořád je důležitá otázka – kdo jsem a co chci žít. Tuto otázku si pokládejme často  – obracejme se ke svému nitru a naslouchejme touze svého Srdce.  Budeme-li hodně v mysli a „rozvibrovaní“, hledejme si co nejvíce čas sami se sebou a rozjímejme. Ve vnějším světě se pokusme realizovat sebe sama v lásce a radosti – jednoduše všechno konání motivujme tím, aby nám bylo dobře a sloužili jsme vyššímu celku.

Moudrost můžeme používat i k nadhledu nad svůj život – uvědomit si, kdy se zbytečně „zaplétáme“ do myšlenkových her a strachů. Můžeme si uvědomit, co je pro nás důležité, kam směřujeme a co můžeme již opustit.  Dokonce se již někdy můžeme i něčemu, co nás dříve „dostávalo“, zasmát.

Měsíc září může být i o nalézání celistvosti. Neustále můžeme na základě zákona zrcadlení „vidět sami sebe“ ve vnějším světě. Naším úkolem je tyto složky odhalit a přijmout jako svoji součást, tzv. uvidět a přijmout sami sebe ve všech svých projevech. Tím se stáváme celistvějšími, ale zároveň taky svobodnějšími. Pro druhé dostáváme pochopení, přestáváme soudit, a naše ego nad námi ztrácí svoji absolutní moc.  Zároveň pak můžeme vědomě volit to, co chceme žít.

Ráda bych napsala i to, že číslo devět je číslem univerzální Lásky a tu můžeme v září také prožívat – mimochodem tento potenciál máme v sobě všichni, protože jsme narozeni v minulém století a všichni máme v datu narození alespoň jednu devítku. Jak moc tento potenciál ve svém životě používáme? Jak moc se obracíme k Lásce? Řekla bych, že někdy na ni zapomínáme a spíše raději soudíme a kritizujeme sebe i ostatní. Pojďme to nyní změnit! – alespoň občas, když si vzpomeneme – v myšlence, meditaci, v drobném dobrém skutku vůči druhému člověku, v úsměvu apod. Nejdůležitější je náš vztah sám k sobě, a tak budou stále aktivní témata jako sebeodpuštění, láska k sobě a sebepřijetí.

V praktickém životě nás nyní samozřejmě čeká více zodpovědnosti, ať už v tom, že děti znovu zasednou do školních lavic nebo v tom, že po prázdninovém útlumu nás čeká zase pracovnější naladění. A i to je energie měsíce září.

Můžeme nyní také  použít svoje analytické schopnosti a posoudit běh svého života, učinit některá rozhodnutí a použít svůj rozum. Máme-li v plánu nějaký projekt, můžeme použít sílu analytické mysli a naplánovat si jednotlivé postupné kroky pro jeho realizaci. Potřebujeme-li něco vyřešit, vymyslet, vybádat, září by nám mohlo být nápomocno. Měsíc září lze použít i k dotahování věcí a projektů do konce.

Devítka je číslem moudrosti, celistvosti, ale i bláznovství. Nezapomínejte na to, že život je jen hra a my se můžeme rozhodnout, jak ji budeme hrát, dokonce i trochu nahlédnout „pod pokličku“ dění.

Buďme sami k sobě i okolnímu světu laskaví. To nám pomůže překonat i náročnější situace.

Hezké září s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka

Diskuze ke článku “Numerologický výklad na měsíc září

  1. Povzbudive a k zamysleni nad sebou samym!Diky!.Je tezke najit spravny smer!!

Comments are closed.