Krátký postřeh o rodičovství

Také jste někdy v životě zatoužili být „někdo“? Někým významným, kdo má velký vliv na své okolí?

Uvědomili jste, že aspoň pro někoho ve svém okolí již takovými jste? A tím jsou Vaše děti. Děti své rodiče milují bezpodmínečně a považují je za svůj vzor. Rodiče jsou pro své děti někým významným, silným, velkým a nenahraditelným.

Jako rodiče máme pro své děti velkou hodnotu – jsme nenahraditelní a významní. Prociťme si tuto svoji hodnotu. Važme si sami sebe za to, co pro své děti děláme. Zároveň si buďme co nejvíce vědomi vlivu, který na své děti máme a využívejme ho s co nejlepším záměrem ve prospěch všech zúčastněných.