Co znamená, když vidím opakující se čísla?

Poslední dobou se na mě několik lidí obrátilo s otázkou, jestli něco znamená, když vidí opakovaně stejná čísla v různých situacích. Z mého úhlu pohledu je odpověď  jasná: Ano, znamená. Jestliže nás něco v našem životě opakovaně „zastavuje“, pak to pro nás může mít určitý skrytý smysl, který je dobré rozklíčovat. Můžeme si v této souvislosti něco o svém životě uvědomit, a tak se posunout dál.

Někdy si můžeme všimnout nějakého čísla nebo číselné kombinace, která nám v danou chvíli přijde něčím „nápadná“ nebo nás zaujme. Může se tedy jednat i o jednorázovou záležitost, která nám však přináší určitý skrytý význam.

Samotné se mi stává, že již několik let opakovaně vidím opakující se kombinaci čísel 1 – např. na pračce, myčce (např. 1:11, 11:11 apod.). Čísel si můžete všímat např. i na značkách automobilů, domů, digitálních hodinkách, číslech tramvají apod.

Výklady tzv. andělských čísel (opakujících se kombinací čísel) pěkně podává Doreen Virtue ve své knize „Léčení s anděly“. My se však podíváme na skryté významy opakujících se čísel z hlediska numerologie. Níže jsem pro Vás připravila možné výklady opakujících se čísel.

 

Opakující se číslo 1

Uvědom si, co tvoříš.  Pamatuj, že Tvoje myšlenky a Tvoje energie neustále tvoří.

 • Rozhodni se, na co budeš myslet, jak se budeš cítit a jakou energii budeš vysílat.
 • Pro co nového se rozhoduješ? Co chceš a co jsi pro to ochoten udělat?
 • Věnuj se zklidňování své mysli, např. pomocí meditace.
 • Buď sám sebou! Ve své jedinečnosti, nezávislosti či samostatnosti.

 

Opakující se číslo 2

Uvědom si, že Tvůj život je o neustálé rovnováze, vztahu a spolupráci.

 • Jsi si vědom svých hranic? Kde jsou Tvoje hranice?
 • Jak spolupracuješ?
 • Kde jsi ve svém životě v nerovnováze nebo ve stresu?

 

Opakující se číslo 3

Uvědom si, že Tvůj život je o neustálém prožívání a komunikaci

 • Jak jsi na tom v oblasti komunikace a sebevyjádření? Vyjadřuješ svoje emoce nebo je spíše potlačuješ a v sobě dusíš?
 • Jak jsi na tom se svojí sebehodnotou – vážíš si sám sebe? Máš se rád?
 • Jsi dostatečně hravý a spontánní?

 

Opakující se číslo 4

Uvědom si, že jsi tady od toho, aby se realizoval ve hmotě a fyzické realitě.

 • Pečuj o své tělo. Věnuj se tématu uzemňování a svým kořenům.
 • Jak jsi na tom se svojí sebejistotou a stabilitou?
 • Ve své záležitosti postupuj krok za krokem.

 

Opakující se číslo 5

Pamatuj na to, že máš srdce – zdroj lásky, radosti a nadšení.

 • Od čeho se můžeš nyní osvobodit?
 • Pamatuj na radost – jak ji můžeš vnést do svého života? Otevři se radosti a plynutí!
 • Co říká Tvoje srdce?
 • Jaká je Tvoje vášeň?

 

Opakující se číslo 6

Uvědom si, že Ti život nabízí vše, co potřebuješ. Vše je dokonalé takové, jaké je – i Ty.

 • Přijímej vše, co Ti život nabízí. Vnímej krásu a harmonii.
 • Co je potřeba ve Tvém životě zharmonizovat?
 • Pečuj o sebe. Přijímej sám sebe. Měj se rád.
 • Věnuj se své rodině a blízkým vztahům.

 

Opakující se číslo 7

Uvědom si, že existuje něco vyššího, co Tě přesahuje – Bůh, Vesmír, energie…

 • Důvěřuj, že vše je tak, jak má být.
 • Přichází změna a transformace.
 • Pro co se můžeš ve svém životě angažovat? Co můžeš ve svém životě změnit?

 

Opakující se číslo 8

Dávej si pozor, s jakým záměrem tvoříš. Uvědom si, že máš sílu, kterou můžeš ve svém životě použít.

 • Otevři se hojnosti ve svém životě.
 • Kde se cítíš ve svém životě bezmocný? A jak to můžeš změnit?
 • Co nyní ve svém životě sklízíš? A jaké poučení Ti z toho plyne?
 • Nastává pracovně vytížené období.

 

Opakující se číslo 9

Uvědom si, že máš vnitřní moudrost a lásku. Jsi zodpovědný za život, který vytváříš.

 • Za co můžeš převzít ve svém životě zodpovědnost?
 • Co říká Tvoje moudrost? Co by teď udělala Láska?
 • Věnuj se analýze, rozjímání nebo meditaci.

 

Co znamená, když se setkávám s opakující se kombinací čísel?

Jestliže se jedná o opakující se stejná čísla (např. 22:22, 333), pak se může jednat o zdůraznění významu daného čísla.

V případě, že vidíte opakující se  kombinace různých čísel, pak si můžete při výkladu všímat významu jednotlivých čísel a sepsat si všechny významy dohromady. Nebo si můžete daná čísla sečíst a výsledek zredukovat na jedno číslo, jehož význam si vyložíte (např. vidíte často kombinaci 463, pak si sečtete 4 + 6 + 3, vyjde vám číslo 13 a to dále zredukujete součtem 1+3 na číslo 4).

Na závěr bych ráda upozornila na opakující se čísla 11 a 22. Jsou to tzv. mistrovská čísla a ukazují na výzvy a lekce v našem životě,  duchovní růst a potenciál a transformaci. Tato čísla hodně dávají, ale také mohou hodně brát. Záleží na tom, jak se ke svému životu postavíme, jestli na sobě vědomě pracujeme, rozvíjíme se a s jakými záměry tvoříme. V případě, že je vidíme často, si můžeme začít klást otázky týkající se víry, našeho růstu či smyslu života.