Září – měsíc moudrosti a lásky

Rok se přehoupl přes prázdninové měsíce a nastává měsíc září. Září má číslo devět a to je z hlediska numerologie číslem moudrosti, zodpovědnosti a celistvosti. Co nám tento měsíc přinese a co budeme moci ve svém životě proměnit?

Z mého úhlu pohledu bude měsíc září o lásce a moudrosti. O lásce, kterou má každý z nás v sobě a která čeká na naše poznání a odhalení. Lásku můžeme prociťovat k našim blízkým lidem, ale můžeme se ale také otevírat vyšší oktávě lásky např. prostřednictvím meditací, přírody či umění. Bude důležité obracet se sami k sobě, ke svému vnitřnímu světu a moudrosti, ve kterém všichni můžeme nacházet sílu a podporu. Hledejte také Boha a lásku v obyčejném běžném životě – ve všedních okamžicích, za které můžete být vděční.

Měsíc září v sobě nese předzvěst energie nových začátků. V září a říjnu se můžou se začít rodit nové projekty a věci, ke kterým jsme postupným vývojem dospěli v minulých měsících roku.

Měsíc září v jedničkovém roce (2017) je o převzetí zodpovědnosti za to, kdo jsem já a co chci tvořit. Zároveň si můžete uvědomit, co už vám neslouží a čeho už můžete zanechat. Nefunkční způsoby chování nebo myšlení můžete nahrazovat jinými, které vám přináší větší radost ze života. Když máte dojem, že děláte stále stejnou chybu a nejste s tím spokojení – zastavte se a udělejte to tentokrát vědomě jinak.

Důležitým tématem čísla devět je rovnováha mezi dáváním a braním. Podívejte se na svůj život a uveďte tyto dvě složky do rovnováhy. Mnohdy dáváme pozornost všem kolem sebe, ale sami o sebe se nestaráme. Věnujte se proto odpočinku, relaxaci, ale také aktivitě a seberealizaci. Dávejte svoji pozornost  a péči jak svým blízkým a rodině, tak sami sobě.

Měsíc září může být i o nalézání celistvosti. Neustále můžeme na základě zákona zrcadlení „vidět sami sebe“ ve vnějším světě. Naším úkolem je tyto složky odhalit a přijmout jako svoji součást, tzv. uvidět a přijmout sami sebe ve všech svých projevech. Tím se stáváme celistvějšími, ale zároveň taky svobodnějšími. Pro druhé dostáváme pochopení, přestáváme soudit, a naše ego nad námi ztrácí svoji absolutní moc.  Zároveň pak můžeme vědomě volit to, co chceme žít.

Měsíc září je měsícem analýzy a rozhodování. Můžete nyní také  použít svoje analytické schopnosti a posoudit běh svého života, učinit některá rozhodnutí. Máte-li v plánu nějaký projekt, můžete použít sílu analytické mysli a naplánovat si jednotlivé postupné kroky pro jeho realizaci.

Hezké září s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka


Moje numerologické výklady měsíců jsou obecného rázu a jsou určené pro inspiraci. Jestli vás zajímá rozbor vaší aktuální situace – „ušitý“ vám na míru – pak by vás mohla zajímat  nabídka mých numerologických rozborů. V případě vašeho zájmu mě můžete kontaktovat.

Od podzimu pro vás připravuji i širší nabídku mých služeb.