Děti nového tisíciletí

To, kdy jsme se narodili,  nám může hodně napovědět o tom, kdo jsme, jaké máme schopnosti a nadání. Tyto informace nám mohou pomoci k sebepoznání, sebepřijetí a k tomu, abychom se naučili sami se sebou lépe zacházet a pochopit sami sebe.

Všichni, kdo jsme narození v minulém tisíciletí, máme ve svém datu narození alespoň jednu jedničku, a tak jsme mnohdy byli jen „sami za sebe“, rozvíjelo se naše ego, bylo pro nás důležité sebeprosazení a vyjádření našeho já.

Lidé – tedy zatím ještě děti – které se začaly rodit po roce 2000, mají, jak si jistě všimnete, v datu narození odlišná čísla, než my z minulého tisíciletí. Z hlediska numerologie mají odlišné numerologické mřížky a i jiné významné aspekty v datech narození. Z toho lze vyvozovat, že se tyto děti „odlišují“ od nás z minulého tisíciletí. Jakým způsobem?


1. Všechny tyto děti mají jednu či více dvojek. Je pro ně proto charakteristické, že je pro ně důležitá spolupráce a rovnováha. Bytostně potřebují spolupracovat a něco společně vytvářet. Jsou mírumilovné a citlivé. Je pro ně důležitý vztah a jsou vnímavé k emocím a potřebám druhých lidí.


2. Mohou mít problémy s dodržováním a nastavováním hranic – dost často je testují či překračují. Potřebují ale vymezit hranice, aby nalezli stabilitu a jistotu ve světě.


3. Jsou velmi citlivé, vnímavé a intuitivní. Mají-li v datu narození více dvojek, budou se muset naučit se svojí citlivostí zacházet a odfiltrovat pro ně nepotřebné přicházející informace. Mohou být citlivé na stres a budou se muset naučit účinně relaxovat a uvolňovat se.


4. Dost často jim chybí v datu narození jednička, a tak pro ně není důležité „já“ ve smyslu sebeprosazení a nezávislosti. Tyto děti ale potřebují poznávat sebe sama jinými způsoby – velmi často ve vztazích a interakci s druhými. Mnohé děti, které nemají v datu narození žádnou jedničku, budou motivovány jinými věcmi než je soutěživost a nezávislost. Bude je zajímat kooperace, společné tvoření, ohleduplnost a vztah.


5. Jejich úkolem je mimo jiné nás např. posunout dál. A to se děje i na úrovni rodin – ukazují, zvědomují rodičům jejich problémy tak, aby se rodiče rozvinuli (tzv. rodiče „školí“).


Co je pro tyto děti společné? Jako generace – skupina lidí – jsou jiné a přinášejí mezi nás jiné kvality. Jsou jimi kvality spolupráce, citlivosti, intuice a míru. Co od nás potřebují? Bezpodmínečnou lásku (do té míry, do jaké jsme ji schopni) a také citlivé vedení. Je potřeba je rozvíjet a vést v souladu s jejich schopnostmi a nadáními.

Pro nás z minulého tisíciletí bylo důležité slovo „JÁ“. Pro děti nového tisíciletí je klíčové slovo „MY“. A tak se od zaměření  jen a výlučně na sebe přesunuje lidstvo k zaměření na společenství a druhé lidi.

 

Jestli vás toto téma zaujalo a chcete lépe porozumět svému dítěti, můžete si objednat můj nový e-book „Děti nového tisíciletí“