Klíč k uspokojivým a harmonickým vztahům

Vztahy jsou tím, co hýbe světem, alfou a omegou veškerého prožívání. V nich se trápíme, radujeme, prožíváme strachy, důvěru, lásku i pochybnosti. Každý vztah, který v životě máme, má určitou podobu a zákonitost.  Je odrazem toho, kým jsme a co si neseme v sobě z minulosti (např. z dětství, od rodičů apod.). Nic není náhodné a vše funguje na principu akce – reakce.

Osobně žiji v dlouhodobém vztahu, který nebyl vždy procházkou růžovým sadem. Byly doby, kdy jsem sama o sobě nevěděla nic – o tom, kdo jsem a jak si tvořím svůj život. Byla jsem tehdy dost nevědomá a podle toho také vypadalo moje prožívání života. Ve svém vztahu jsem se vždy hodně učila o tom, jak fungujeme.

Pochopila jsem zejména toto:

  1. Žádný partner, kterého v životě máme, není náhodný. Máme ho v životě z určitého důvodu – poskytuje nám cennou „výukovou“ lekci.
  2. V partnerství intenzivně funguje proces zrcadlení – tzn. to, co mám v sobě, vidím venku (a většinou mi to vadí).
  3. To, co chci ve vztahu mít, musím dávat druhému. Když dávám (upřímně a od srdce) to, co mi chybí, obohacuji tím nejen druhého, ale i sebe.
  4. Očekávání ničí vztahy – očekávat změnu od druhého nikam nevede. Změnit se můžu jen já sama. A to jen poctivou cestou sebepoznání a proměny.
  5. Když mám sama nedostatek lásky a nepřijímám sama sebe, pak to ani nemůžu dostat od toho druhého, i kdybych se (nebo jeho) „rozkrájela“.

Většina z nás přichází do partnerských vztahů s nezpracovanými zátěžemi z minulosti. Ve vztahu pak na sebe naráží zranění obou partnerů, dochází k nedorozuměním a to většinou vede k rozpadu vztahu. Když alespoň jeden z partnerů  „vyrazí“ v případě problémů na vědomou cestu seberozvoje, pak je velká šance, že se vztah bude moci dlouhodobě rozvíjet.

Nejsem proto zastáncem unáhlených a častých rozchodů. Protože to, co si ve stávajícím vztahu nevyřešíme, nás „dožene“ v tom dalším (a často s větší intenzitou).

Jsem pro to, aby lidé dávali vztahům vědomě šanci, aby se na sebe a partnera začali dívat jinak a svůj vztah rozvíjeli. Neznamená to samozřejmě, že musíme udržovat vztahy „za každou cenu“, vše má jistě svůj vývoj a i konec. Začněme se ale dívat na sebe, vztahy a život jinak.

Ve svém životě používám velmi často numerologii a postupně jsem se dostala k numerologii vztahů. S jejím prostřednictvím můžeme z dat narození partnerů vyčíst téma vztahu, jak se bude vztah vyvíjet a zejména to, co můžeme udělat pro jeho harmonizaci.

Toto téma (numerologie vztahů) vnímám jako důležité, zařadila jsem ho proto jako kapitolu do svého e-booku „Rok 2018 z pohledu numerologie“.  Najdete v ní popisy jednotlivých vztahů a tipy, jak je harmonizovat.

Poznat sám sebe, svého partnera a téma vztahu – pojmenovat si některé věci, pochopit a přijmout je – to je dle mého názoru důležitá součást toho, abychom dokázali vztah transformovat a proměnit.

Tipy pro vás, jak můžete harmonizovat vztahy:

  1. Poznejte sami sebe, rozvíjejte sebelásku a dobrý vztah sami k sobě.
  2. Na svého partnera se (alespoň občas) podívejte jako na učitele, který vám  umožňuje se něco naučit a prožít.
  3. Pojmenujte si, co ve vztahu žijete. Když uvidíte, kde leží příčiny problému, snáze je můžete odstranit. V případě potřeby vyhledejte poradce nebo terapeuta a některé věci s ním proberte.
  4. Hledejte cesty a způsoby, jak chcete svůj vztah žít nově. Přestaňte se točit v bludném kruhu a začněte do vztahu vnášet to, co v něm chcete mít.

Nevíte si sami rady se svým vztahem? Nebo naopak vztah hledáte? Pak se na mě můžete obrátit. V numerologické konzultaci  nebo pomocí rozboru vás podpořím a pomohu vám najít nasměrování.

A na závěr ještě jedna douška. Čím víc pracuji s lidmi a věnuji se svému rozvoji, tím víc potvrzuji výrok, že to, jaké máme vztahy k druhým, se odvíjí od vztahu, jaký máme vztah k sobě samotnému. Na tomto vztahu vše stojí a také padá. Proto sebeláska, sebepřijetí, sebepoznání jsou tak důležité pro to, abychom začali žít spokojený a naplněný život.