Říjen – měsíc tvořivosti a prožívání

Podzim nabral na svých obrátkách a nastává měsíc říjen, který nám přináší ochlazení a uvnitřnění. Po letních měsících, kdy jsme se orientovali na vnější svět, přichází přirozený útlum a zklidnění. Co nám tento měsíc přináší z pohledu numerologie – co si budeme moci uvědomit a ve svém životě proměnit?

Měsíc říjen je pod vibrací čísla 10. Toto číslo ukazuje na nové začátky a rozhodnutí. Upamatovává nás na to, že disponujeme vnitřními dary, schopnostmi a potenciálem, který můžeme ve svém životě využívat. Měsíc je vhodný k sebepoznání, tvořivosti a také k vyjádření naší jedinečnosti.

Tento měsíc může přinést šťastný obrat do našich životů. Lopotění, starostí a obav bylo již dost. Rozhodujte se ve svých myšlenkách a postojích pro to nové, co vám přinese do života radost, pocit štěstí a naplnění.

Pamatujte na to, že pocit štěstí je vaše volba. Nečekejte na to, až „něco přijde“, nýbrž se radujte teď a tady z toho, co  máte.

V minulých měsících roku jsme leccos prožili, poučili se a nyní to můžeme zužitkovat. Měsíc září nás vedl k tomu za sebou zanechat to staré, nepotřebné a odložit to, co nám již neslouží. Jestliže totiž chceme, aby do našeho života přišlo něco nového, musíme to staré odevzdat a nechat jít.

Úklid můžeme dělat na úrovni mentální a emocionální (např. pomocí terapie, pobytu v přírodě, meditace apod.), ale také i na úrovni fyzické (např. tím, že si kolem sebe uklidíme, protřídíme věci).

Měsíc říjen v roce 2018 nám přináší několik témat. Prvním z nich je konfrontace s tím, jak jsme na tom se svojí jedinečností a sebevyjádřením. Jestli dokážeme být sami sebou a svobodně se vyjdadřovat a něco tvořit, nebo naopak jsme ještě hodně svázaní a okleštění a „hrajeme hry“ na něco/někoho.

Dále pak se nám ukáže, jak jsme na tom s emocemi a naším prožíváním. Jestli si emoce uvědomuje, dovolujeme si je (nebo naopak je potlačujeme), umíme je uspokojivě vyjadřovat nebo jsme v této oblasti destruktivní (k sobě a ostatním).

Mohou se projevit hluboké emoce (agresivita, vztek, smutek), které byly dlouho potlačovány a nyní musí tzv. ven. Zároveň dostaneme možnost nově reagovat – např. v situaci, ve které bychom obvykle šli do vzteku a bezmoci, můžeme prožít nadhled, soucit a ochotu zachovat se tentokrát jinak.

Měsíc říjen se ponese v tématu lidskosti, tvořivosti, komunikace, přátelství a lidské vzájemnosti. Vše je propojené a naše životní příběhy se prolínají. To, co děláme druhému člověku, děláme svým způsobem sami sobě. Chovejte se proto k druhým tak, jak si přejete, aby se oni chovali k vám. Všichni jsme na jedné lodi a všichni máme svoje slabosti, obavy a trápení. Pamatujte na to a mějte pro druhé lidi pochopení a soucit.

Hezký říjen s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka


Zvu vás srdečně na seminář numerologie v Brně – 6. 10. 2018. Ještě jsou volná místa a více informcí najdete ZDE.

Svůj nový e-book „Zrcadlo práce – kompas pro orientaci v pracovním světě“ vám doporučuji, jestli aktuálně řešíte oblast práce a svého potenciálu.