Březen – měsíc pravdivosti

Přestože to tak venku nevypadá, jaro již klepe na dveře a nastává měsíc březen. Měsíc březen má číslo tři. Podle numerologie je toto číslo číslem citlivosti, emocí, vyjadřování a komunikace.

Celý rok 2018 nás vede k tomu, abychom harmonizovali naše vztahy a zjistili, kde jsme ve svém životě v nerovnováze. A abychom tam, kde jsme v nerovnováze, provedli patřičné změny. V tomto měsíci budeme konfrontováni s tím, jak jsme na tom ve vztazích. Mohou se objevovat i negativní emoce, které chtějí být prožity, vyčištěny a proměněny.

Měsíc březen nás jako každoročně povede k prožívání a vyjadřování našich emocí. Budeme více prožívat a můžeme se zaměřit i na příjemné stránky života. Rozvíjejme je – zaměřujme se na lásku, krásu, vděčnost a všímejme si toho, co hezkého je kolem nás, co nás v životě baví a na co se můžeme těšit.

K prožívání patří i negativní emoce a v březnu si můžeme uvědomit, co v nás spouští silné emoce.  Jsme-li v emocích (vzteku, strachu, smutku), můžeme se podívat na to, jak se má naše vnitřní dítě.

Negativní emoce – jako např. vztek, žárlivost, deprese – také souvisí s tím, jak tzv. „myslíme“ (o sobě, ostatních, životu apod.). Jaké myšlenky a domněky si vytváříme. Na základě naší interpretace situace se dokážeme mnohdy „vytočit do běla“. Přitom druhý člověk by dokázal v té situaci zůstat zcela klidný (protože se na ni dívá jinak).

Lekcí v této oblasti je učit se dívat na danou záležitost jinak – změnit k dané situaci postoj – tak, aby mě přestala „vytáčet“. A vytvořit jinou reakci založenou např. na porozumění nebo toleranci.  Že to není často snadné, to vám asi ani nemusím psát. A některá témata, která jsou v nás hluboce zakořeněná, nás mohou provázet i celý život.

V březnu můžeme být konfrontováni s pocitem vlastního selhání. Do hry vstoupí naše vlastní sebehodnota – nakolik si vážíme sami sebe a z čeho svojí hodnotu odvozujeme. Jestli potřebujeme podávat výkon nebo se máme rádi „jen tak“ jednoduše proto, že existujeme. K nalezení vlastní hodnoty a vnitřní síly nám mohou pomáhat např. různé formy meditací nebo poradenství či terapie.

Klíčovou esencí měsíce března je pravdivost – být k sobě pravdivý. Pojmenovat si, co cítím nebo jak se cítím. Pravdivě si přiznat svoje pocity – selhání a neúspěchu. Dovolit si být nedokonalý, něco neumět nebo nezvládat. Přijmout to jako součást života. A rozvíjet lidskost a ušlechtilé vlastnosti jako je soucit, laskavost a trpělivost.

Přesto si troufnu tvrdit, že v měsíci březnu by mohlo dojít v našem životě k určitému pozitivnímu obratu a osvobození. Některé věci nám mohou tzv. „dojít“, my se můžeme osvobodit a podívat se na některé záležitosti jinak. Tím pádem bude moci dojít v našem životě k šťastnému obratu a proměně. Jak se nám v této oblasti bude dařit, záleží však na tom, jak jsme si doposavad vedli.

Hezký březen s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka


Moje numerologické výklady měsíců jsou obecného rázu a jsou určené pro inspiraci. Jestli vás zajímá rozbor vaší aktuální situace – „ušitý“ vám na míru – pak by vás mohla zajímat  nabídka mých numerologických rozborů a konzultací. V případě vašeho zájmu mě můžete kontaktovat ZDE,