Životní číslo a vhodné profese, aneb na co se hodím…

Velmi důležitým numerologickým údajem je životní číslo. Životní číslo ukazuje na základní směr, kterým se náš bude život ubírat, jaká témata budeme řešit a s jakými výzvami se budeme muset vyrovnat. Zároveň také popisuje to, v čem jsme dobří a jaké máme předpoklady, i co se týče pracovní oblasti.

Jak se vypočítá životní číslo?

Zjistíte ho tak, že sečtete všechna čísla, která se nacházejí v našem datu narození. Doporučuji Vám si Vaše vlastní výpočty napsat na papír.

Příklad:

Datum narození 10. 6. 1980

Sečteme všechna čísla, která se nacházejí v datu narození, tzn. v tomto případě postupujeme následujícím způsobem:

1 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 0= 25

Dostaneme číslo 25 a to dále zredukujeme na jednociferný součet (tzn. 2 +5) a vyjde nám číslo 7.

Životní číslo člověka narozeného 10. 6. 1980 je 7.

Poznámka:

Při součtu čísel pro zjištění Vaší životní cesty je potřeba se dostat k jednoduchému číslu.  Tzn. vyjde-li Vám i po druhém součtu např. číslo 11, je potřeba ho ještě sečíst na číslo 2; vyjde-li Vám číslo 12, sečtěte ho na číslo 3. .


Životní číslo 1

Lidé, kteří jsou na této životní cestě, se učí poznat a projevovat svoji originalitu, jedinečnost a nezávislost. Mají za úkol naučit se být samostatnými a stát na svých vlastních nohou. Zásadní pro tyto lidi je budovat svoji sebedůvěru tak, aby mohli realizovat své schopnosti, jedinečnost a kreativitu. Sebedůvěra i schopnost nezávislosti jsou podrobovány zkouškám tak dlouho, dokud se člověk nenaučí věřit sám sobě a svým schopnostem. V pracovní oblasti jim bude vyhovovat, když budou mít možnost uplatnit svoji samostatnost, originalitu a tvořivost.

 

Životní číslo 2

Lidé na této životní cestě se učí ve svém životě dosahovat rovnováhy, efektivně spolupracovat a využívat svoji intuici. Mají velký smysl pro spolupráci, jsou komunikativní, mají sociální cítění a dokáží se vcítit do ostatních lidí. Jsou pro ně velmi důležité mezilidské vztahy, o které se zajímají. Jsou diplomatičtí a schopní druhé lidi podporovat, propojovat je nebo s nimi úspěšně vyjednávat. V souvislosti s prací je důležité zmínit, že jsou citliví na stres a přílišné nároky, s kterými se musí naučit pracovat (relaxační techniky, dostatečný odpočinek).

 

Životní číslo 3

Lidé na této životní cestě jsou komunikativní, vstřícní, přátelští a potřebují být ve společnosti. Jejich životním úkolem je rozvíjet svoje sebevyjádření a vyjadřovat svoji citlivost. Učí se poznat svoje emoce a projevovat je. Jsou mentálně aktivní, bystří a zajímají se o nové věci. Mají osobní kouzlo, životní jiskru a jsou rádi mezi lidmi. Je pro ně typické, že mají smysl pro humor a rádi se smějí. Ve svém povolání dokáží stmelovat kolektiv, budovat dobré mezilidské vztahy, ale také být pracovitými a podávat výkon.

 

Životní číslo 4

Lidé na této životní cestě se učí skrze překonávání překážek dosáhnout své síly a stability. Jsou praktičtí, metodičtí, konzervativní, disciplinovaní a vyhovuje jim spořádaná činnost. Mohou být vynalézaví a nápadití. Pro to, aby naplnili svůj životní úkol, musí trpělivě postupovat a zdolávat překážky. Chtějí-li něčeho dosáhnout, tak je potřeba, aby si stanovili postup a ten trpělivě dodržovali. Mohou je přitahovat stabilní zaměstnání s přesně daným rámcem povinností nebo povolání, v nichž se pracuje s tělem.

 

Životní číslo 5

Jejich hlavním životním tématem je nalezení kázně, uplatňování svobody a radosti životě. Tito lidé jsou velmi svobodomilovní, nesnáší omezování a bývají tolerantní vůči ostatním. Potřebují cestovat, poznávat nové myšlenky a inspirace. Jsou bystří, nápadití, kreativní a ctižádostiví. Chtějí-li pětky něčeho v životě dosáhnout, je potřeba, aby začaly pěstovat svoji kázeň a cílevědomost a směřovali k tomu, co chtějí.  V profesní oblasti hledají cesty, jak by se mohli svobodně realizovat.

 

Životní číslo 6

Lidé, kteří jsou na této životní cestě, mají za úkol přijmout sami sebe a vnější svět takový, jaký je. Šestka přináší jemnost, něhu, péči, harmonii, tvořivost a lásku. Tito lidé mají umělecké schopnosti a mnohdy organizační vlohy. Mají rádi krásné věci a dokáží krásu nejen vidět, ale i vytvářet. Projevují kreativitu, zručnost, píli a vytrvalost. Jsou velmi citliví na nedostatky, proto dokáží záležitosti harmonizovat a uvádět do rovnováhy. Mají ideály, které se snaží uplatňovat ve svém (i profesním) životě.

 

Životní číslo 7

Životním úkolem těchto lidí je najít sebedůvěru, víru a být otevřený ve vztahu k vnějšímu světu. Mají pedagogické, řečnické a literární nadání. Mohou mít vůdcovské a organizační vlohy. Mimo toho jsou otevření vnímání různých energií a s energií dokáží i pracovat. Mají léčitelské schopnosti a je pro ně důležité prožívání skrze tělo. Jsou to lidé angažovaní, zajímá je blaho společnosti a lidstva. Jsou citliví k sociálním otázkám.

 

Životní číslo 8

Lidé na této životní cestě mají za úkol objevit moc a hojnost ve svém nitru a manifestovat své schopnosti ve prospěch společnosti. Mají velkou vnitřní sílu a schopnosti, které ovšem musí používat ve službě lidem. Mají organizační, vůdcovské schopnosti a inteligenci. Jsou schopni vidět celek a to, jak uspořádat lidi a záležitosti kolem sebe. Jsou pracovití, samostatní a hodí se na vedoucí místa. Je pro ně důležité téma financí – peníze dokážou vydělat, někdy mají však k financím rozporuplný vztah (odmítají je).

 

Životní číslo 9

Jejich životním úkolem je nalézt svoji vnitřní moudrost, brát na sebe zodpovědnost, inspirovat a vést druhé lidi. Jsou intelektuálně, umělecky a duchovně zaměřeni. Preferují duševní práci. Mají organizační, vůdčí a analytické schopnosti. Jsou mnohostranní, tvořiví, pracovití a výkonní. Ve své práci by měli uplatňovat svoji moudrost, zodpovědnost a práce by jim měla dávat vyšší smysl. Velmi často se stávají pro druhé lidi inspirací a nepsanou autoritou.


Zajímá vás více oblast práce a vašeho potenciálu? Chcete lépe poznat, na co se hodíte? A jak to udělat, abyste byli v práci spokojenější?

Pak se podívejte na můj nový e-book

„Zrcadlo vztahů – kompas pro orientaci ve světě práce“