Květen – čas otevřít se univerzální lásce

Rok 2019 se nachyluje ke své polovině a nastává měsíc květen. Ten má z hlediska numerologie číslo 5. Číslo 5 je číslem radosti, aktivity, ale také svobody a kázně.

Číslo 5 je také číslem Srdce – lásky a naplnění. Není náhoda, že se říká – máj, lásky čas. Pětka je o také o nadšení, expanzi a cestě našeho srdce.

Číslo 5 je spojeno se svobodou a kázní. V květnu můžeme prožívat intenzivně pocity svobody. Svobodu lze prožívat ve vnějším světě – v rozkétající přírodě, při krásném osobozujícím počasí. Naskytnou se nám ale také příležitosti osvobodit od svých omezeních, která nás doposavad svazovaly. Naším největším „omezovatelem“ jsme my – naše mysl – myšlenky, přesvědčení. To můžeme prohlédnout a začít odhrnovat závoje naší mysli, abychom se dostali k naší pravé podstatě – Lásce, radosti a sounáležitosti s celým vesmírem.

V tomto měsíci hledejte, co vás naplňuje radostí a nadšením a pro co se můžete nadchnout.

V květnu můžeme nalézt vnitřní motivaci a kázeň pro to, abychom tvořili a realizovali to, co v životě chceme. Nikam se v životě neposuneme a nic nevytvoříme, dokud nebudeme v kázni a nebudeme mít jasný záměr naší tvorby. Samo od sebe se nic v životě nezmění.

Měsíc květen v tzv. trojkovém roce (2019) je o tom osvobodit se, dosáhnout naplnění, přetnout pouta minulosti, vykročit novým směrem, který se v předchozím období vytvořil. Je o prožití toho, kdo jsem já ve svém srdci a  co si z hloubi srdce přeji tvořit.

Vždyť Láska a Radost, to je to, proč tady jsme – od toho se vše odvíjí a všichni po tom toužíme. Celý rok 2019 je o velké transformaci – rozjetém rychlíku, do kterého můžeme nasednout a pomoci tak k proměně lidstva.

Ráda bych Vás pozvala na akci „Via harmonia“ – 25 hodin v tichu a pro celosvětový mír (25 a 26. 5. 2019). Když zklidníme mysl, vytvoří se velká síla, která může proměnit kolektivní vědomí. Připojte se i vy! Více informací na: www.viaharmonia.cz