Léto z pohledu numerologie

Dlouho jsem pro vás nic nenapsala – ani na blog nebo facebook. Důvodem byly velké změny, které se „prohnaly“ mým životem. Nebyla chuť tvořit a inspirovat druhé. Vše se mění a vyvíjí, a tak mám pro vás nový článek. Co nám přináší letní měsíce tohoto roku a na co se budeme moci zaměřit?

Podívejme se společně na to společně. Měsíc červenec je každým rokem pod vibrací čísla 7. Číslo 7 je číslem důvěry, nových zkušeností, důvěry a otevřenosti životu. V měsíci červnu můžeme prožívat nové zážitky, vhodné je i meditovat, být v souladu s přírodou, užívat si vody, slunce, země a čerpat z nich energii. Měsíc srpen pod vibrací čísla 8 přináší téma sklizně, rovnováhy a moci/bezmoci v našich životech. Srpen přináší aktivitu činorodost, pracovní aktivitu, vyrovnání a sílu.

Tato témata přináší měsíce každý rok – můžeme tedy v obecné rovině prožívat v těchto měsících každý rok podobná témata.

Každý rok je celkově pod jinou vibrací a přináší tedy jiné energie, a v důsledku toho z pohledu numerologie každý měsíc v tom kterém roce přináší další svébytná témata, která popíšu níže.

Podíváme-li se na to, co nám přináší celkově rok 2019, pak můžeme shrnout, že jeho hlavním tématem je komunikace, emocionalita, lidskost a prožívání a to proto, že jeho celková vibrace je číslo 12/3.

Číslo 12 je pak specifické tím, že přináší završení, transformaci a dokončení. Změny a ukončování jsou v tomto roce nevyhnutelné. Vše se ale děje tak jak má, dle vyšší vůle – ne tak, jak chceme a přejeme si. V tomto roce si více než kdykoli můžeme uvědomovat, že je zde něco vyššího, co nás přesahuje a vede. A že naše individuální vůle a chtění je mnohdy něco, co nehraje žádnou roli.

Odevzdat se proudu života, něčemu vyššímu, důvěřovat a žít… Prožívat… Užívat si přítomného okamžiku.

Měsíc červenec v roce 2019 je měsícem nových začátků, rozhodnutí a nové tvořivé energie. Můžeme si v něm uvědomit, jak jsme na tom se svojí sebehodnoutou a sebevědomím a od čeho to odvozujeme. Na určité úrovni každý z nás prožívá nehodnotu či nedůležitost a patří to k tématům našeho ega. Uvědomujte si však také, jestli tuto nehodnotu můžete už přestat žít a hledejte, o co se můžete uvnitř sebe opřít a jak můžete mít sami sebe rádi.

Měsíc srpen v roce 2019 nám přináší témata hranic, rovnováhy, spolupráce. Uvědomujte si, kde jste vychýlení z nerovnováhy a dovolte si prožít vyrovnání.  Nechejte život, aby vás provedl potřebnými změnami. Zamyslete se nad tím, do jakých extrémů se dostáváte v tématech emocinality a prožívání.

Celý rok 2019 nás vede k tomu, abychom v sobě rozvíjeli lidskost, pochopení pro druhé, toleranci a přijetí. Opouštějme to staré a nefuknční.

Nechávejme se vést a důvěřujme, že vše se děje pro naše dobro.

V tomto roce máme více než kdykoli jindy možnost uvědomit si, co má pro nás opravdovou hodnotu, na čem můžeme stavět, co si přeje naše Srdce a kam nás vede. Naslouchejme sami sobě a zároveň dávejme vše do souladu s rozumem. Buďme moudří, laskaví a zároveň stůjme pevně nohama na zemi 🙂 Proměňujme sami sebe a svět okolo sebe.

Pěkné léto s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka