Únor – měsíc radosti a osvobození

Rok 2019 se přehoupl do svého druhého měsíce. Měsíc únor má číslo 2. Toto číslo je číslem rovnováhy, spolupráce, intuice a vztahů.

Tento měsíc nám může přinést osvobození a pocit radosti v některých oblastech, které nás dříve svazovaly. Uvědomte si, co můžete udělat pro to, aby do vašeho života mohla vstoupit radost a pocit svobody.

Zeptejte se sami sebe, od čeho se můžete osvobodit v oblasti vnímání vlastní sebehodnoty. Máte nějaká přesvědčení a představy o sobě samém, které vám už neslouží? A čím je můžete nahradit?

V tomto měsíci si můžete položit otázku, jak jste na tom s intuicí. Uvědomujete si, že máte intuici, věnujete si jí a rozvíjíte ji? Nebo vše řešíte jen myšlením, racionalitou a logikou? Většina z nás má převahu jedné či druhé složky. Je ale vhodné rozvíjet obě složky, protože obě dvě jsou potřeba pro uspokojivý a kvalitní život.

Důležitým tématem měsíce února je téma rovnováhy. Jestliže jsme v nějaké oblasti v nerovnováze, většinou tím trpí naše duševní nebo tělesné zdraví.

Podívejte se na to, kde jste v nerovnováze a zkuste to změnit. Může se např. jednat o to, že moc pracujete a málo odpočíváte; všechen svůj čas věnujete druhým lidem a sobě nic; hodně utrácíte nebo naopak příliš šetříte; příliš se věnujete myšlení, řešení a starostem (a málo relaxaci a tomu, že věci necháte jednoduše být).

Zaměřit bychom se měli zejména na rovnováhu v oblasti emocí, prožívání a naší emocionality.

Měli bychom si uvědomit, co nás vychyluje z duševní rovnováhy a přivádí nás do silných emocí (a proč). Dále pak, jak s emocemi zacházíme (přijímáme je, prožíváme a vyjadřujeme, nebo naopak potlačujeme). A jak jinak se můžeme na danou záležitost dívat, aby nás přestala tak stresovat a emočně zatěžovat.

Hezký měsíc s nadhledem a vnímáním souvislostí přeje Mirka