Co nám přináší rok 2020 z pohledu numerologie?

Na úvod bych ráda uvedla, s jakým záměrem píši tento výklad. Nejedná se o předpověď, která se u někoho naplní a u jiného nikoli. Není to věštění a jemu podobné věci, které mohou být někdy zavádějící.

Numerologie, tak jak ji projímám já, souvisí s osobním rozvojem a získáním nadhledu nad svým životem. Slouží k orientaci, podpoře a nasměrování. Pracuji s ní tímto způsobem jak s individuálními klienty, tak v rámci svých článků. Protože v sobě spojuji racionalitu, zdravý rozum se spiritualitou a určitým poznáním, propojuji zdánlivě nespojitelné věci.

Číselný systém – tzn. kvalitativní úroveň čísel – je stará jako lidstvo samo. Předávání dávného učení z minulosti a jeho aplikace na život dnešní doby je pomoc a podpora, která nám je dopřána pro náš rozvoj a usnadnění cesty životem.

Nyní se tedy podívejme na to, co nám přináší nový rok. Čemu budeme moci věnovat pozornost a jaká témata se nás dotknou. Když budeme vědět, na co zaměřit pozornost, možná se nám půjde životem snadněji. Témata, témata a zase témata. A také otázky, které si budeme moci v průběhu roku položit.

Rok 2020 bude pod celkovou vibrací čísla 4. Číslo 4 je číslem fyzickým, týká se zdraví, těla a praktických záležitostí. V tomto roce se nám proto bude zviditelňovat, jak jsme na tom v těchto oblastech.

Nastane vhodný čas k péči o tělo, upevňování zdraví. Zároveň budeme vedeni k tomu, abychom byli ve svém pohledu na život a následném konání praktičktí, realističí a uzemnění. Tento rok nás povede také v této souvislosti povede k tématu našeho rodu, rodiny a kořenů.

Číslo 4 je i číslem metodičnosti a postupu vpřed. Bude potřeba postupovat ve svých záležitostech krok za krokem, být trpělivý a metodický. Nevyplatí se přeskakovat jednotlivé kroky. Spíše tedy než snaha vše vytrhnout v jednu chvíli (a strhat se), budeme podporování v tom postupovat krok za krokem a zároveň si v mezičase užívat toho, co nám život nabízí – přírodu, dobré jídlo, vztahy, věci, své tělo apod.

Podle tarotových karet je karta číslo 4 (Císař) spojena s mužstvím, dynamickou silou a autoritou. V tomto roce bychom měli hledat svoji sílu, pevnost a autoritu zejména sami v sobě.

Číslo 20 v datu narození přináší téma intuice, vnímavosti a spolupráce. Povede nás k tomu, abychom více naslouchali své intuici, učili se vnímat a naslouchat srdcem. Dále pak spolupracovali s druhými – efektivně a rovnovážně, ale také věnovali dostatečnou pozornost sobě samému a svým potřebám.

Naše dění by mělo být v rovnováze a jestliže budeme v nějaké oblasti extrémně vychýleni, život nás povede do rovnováhy.

Podle tarotu přináší karta s číslem 20 (Aeon) poznání, pohled na život z vyšší perspektivy, moudrost a vhled do duchovních zákonů života. 


Inspirační otázky, které si budete moci v průběhu roku položit:

  • Jak jsem na tom se spoluprací, kde, s kým a jak spolupracuji?
  • Jsem si vědom, kde jsou moje hranice? Kam až mohu zajít a kde je překračuji?
  • Jak jsem na tom s intuicí?
  • Pečuji dostatečně o svoje tělo a naslouchám mu?
  • Vnímám nějakým způsobem to, co mě přesahuje? Uvědomuji si, že jsem součástí něčeho vyššího?
  • Jsem ve svém konání praktický a realistický?
  • Postupuji krok za krokem?

Milí, do nového roku Vám přeji lásku, zdraví, moudrost a přijetí sebe a života!


Jestli máte zájem více se podívat na témata nového roku 2020 a porozumět mu, pak Vás zvu na svůj večerní workshop numerologie do Brna (3. 2. 2020). Více informací a možnost přihlášení najdete TADY.

Jestli to máte do Brna daleko, ale zajímá Vás, co Vám přináší nový rok, objednejte si u mě buď svůj podrobný numerologický rozbor („Numerologický rozbor osobnosti“), kde najdete i rozbor témat na další rok, nebo jen výhled na příští rok pro Vás („Numerologický rozbor jednoho tématu“). Možnost objednání písemných rozborů najdete TADY.  V měsíci lednu na ně nabízím slevu 10 %.