Prosinec – měsíc důvěry a otevřenosti

Rok 2020 se chýlí ke svém závěru a přichází měsíc prosinec. Měsíc prosinec je každým rokem pod vibrací čísla 12/3, což je číslo emocionality, družnosti a komunikace. Je to měsíc lidskosti a otevírání našich srdcí.

V měsíci prosinci si můžeme uvědomit, jaké emoce prožíváme. Od některých emocí se můžeme i očistit tak, že je prožijeme a necháme je jít. Zároveň můžeme i u sebe pozorovat, co nás do emocí dostává – jaké situace či spouštěče. Pak se možná objeví i možnost nenechat se do těchto situací vtáhnout. To se může podařit ve chvílích, kdy dokážeme být ve vnitřním klidu, který je vhodný posilovat.

V roce 2020 nás mimo jiné tento měsíc konfrontuje s uvědoměním si toho, jaké hodnoty jsou pro nás důležité a nakolik se cítíme ve svém životě v jistotě a stabilitě.

Celý rok 2020 nám v mnohém bere vnější jistoty a pocit stability. Je vhodné si to uvědomit a zároveň i hledat, o co se můžeme opřít. Přes veškeré znejistění toho ve vnějším světě stále zůstává dost, za co můžeme být vděční a co je nám poskytováno.

Chybí-li vnější jistota, je jediná možná cesta dovnitř. Hledání síly a opory sám/sama v sobě, opírání se o vnitřní zdroje a svůj vnitřní svět, o svoji Duši. Celý tento rok nás svými mnohdy patovými a chaotickými situacemi navádí k tomu, abychom šli sami do sebe.

Měsíc prosinec je speciálně v tomto konkrétním roce pod vibrací čísla 7. Číslo sedm je číslem spirituality, důvěry, víry a otevřenosti. Otevřít se něčemu vyššímu, co nás přesahuje. Důvěřovat tomu, že vše se děje z nějakého důvodu a má svůj vyšší smysl. Číslo sedm je také změny a transformace, která mnohdy může vést i přes to nepříjemné a bolavé.

Otevírá se před námi nový rok 2021. Jaký bude a co nás čeká? Již brzy zveřejním výklad na tento rok formou příspěvku.

Jestli Vás zajímá, co Vás konkrétně čeká v příštím roce, pak Vám nabízím individuální službu – vypracování rozboru na příští rok.

Více informací najdete tady.

Krásný prosinec s nadhedem a vnímáním souvislostí přeje Mirka