Co nám přináší rok 2021 z pohledu numerologie

Otevírá se před námi nový rok, rok 2021. Co nám přináší z pohledu numerologie – jaká témata, výzvy a příležitosti? Podívejme se společně na to, na co se můžeme v novém roce zaměřit – s cílem získat nový pohled na dění, nadhled a odstup.

Rok 2021 dává v součtu číslo 5. Číslo 5 je číslem svobody a kázně, radosti, dobrodružství, vášně a aktivity. Z těchto témat jako nejvýznamnější vnímám pro tento rok téma svobody. V tomto roce si budeme moci uvědomovat, jak jsme na tom s tématem svobody – tzn. jestli se cítíme svobodní či nesvobodní; z čeho náš pocit svobody/nesvobody pramení a co nám svobodu dává nebo bere. Každý z nás bude toto téma prožívat a pozorovat ve svém životě podle toho, jak na tom v této oblasti je.

Svoboda je poznaná nutnost – toto rčení nám říká, že opravdová svoboda je vždy spjatá s určitým řádem a pravidly, které jsou dané. Vše, co uděláme, má své důsledky a nic nezůstane bez odplaty/důsledků. Ve vnějším světě je nám to asi jasné – kdo něco spáchá, bývá potrestán nebo nelze dělat cokoli, co chceme. Co je však důležité, je toto téma prozkoumat ve svém vnitřním světě – cítím se uvnitř sebe svobodný nebo naopak omezený; co mě omezuje, trápí a čeho se bojím….? A co s tím mohu jiného udělat – na co se můžu spolehnout, co mohu odevzdat a co mě podpoří? Umím respektovat určité danosti – zákonitosti, zejména ty dané Universem nebo přírodou (ne ty napsané politiky našeho světa) – např. každá akce vyvolá reakci; co vysíláme, to se nám vrací; čeho se bojíme, to přitahujeme; život je trvalou změnou; věci jsou dané vyšším řádem, v němž má naše invidividuální chtění jen malou váhu…

Protože je vnější svět odrazem toho vnitřního – jakékoli změny ve směru vnitřního osvobození, prozření, lásky nebo radosti se promítnou ven.

Lze tedy i říci, že aktuální vnější neuspokojivý svět restrikcí, omezení a donucování je odrazem našich kolektivních vnitřních přesvědčení. Teď je vidíme, je nám v nich dobře? Jestli ne, jak já (jako jedinec) k tomu vnitřně přispívám?

S tématem svobody je spjato i téma kázně. Kázeň je potřeba k tomu, abychom něco ve svém životě změnili, zrealizovali a něčeho dosáhli. V tomto roce si budeme moci uvědomit, jak sami sebe řídíme a ovládáme – jestli máme sami sobě lépe vládnout (a jaké oblasti) nebo jestli naopak jsme na sebe příliš přísní. S tím může souviset i určitá laskavost a vlídnost sami k sobě spojená s pochopením sama sebe a láskyplným směrováním. Budeme se moci rozhodovat, jestli nám bude vládnout (mysl, ego, chtění) nebo naopak se budeme otevírat svému Srdci, cítění a vnitřní pravdě.

Dalším tématem čísla 5 je radost – v tomto roce budeme mít možnost vnímat, co nám radost dává a bere; jak ji prožíváme a odkud čerpáme. Budeme se moci rozhodovat pro činnosti, postoje k životu a prožitky, které budou rezonovat s radostí a láskou v našem životě. Uvidíme, co je pro nás destruktivní a budeme nacházet i cesty, jak s tím naložit.

Klíčovým tématem v tomto roce bude i vyrovnání a harmonizace. Budeme mít možnost některé věci uvést do rovnováhy, z některých věci se osvobodit a podívat se na ně z nadhledu. Budeme vedeni k tomu, abychom se vraceli sami k sobě – abychom zpomalili, věci si rozmýšleli, uvědomovali si a prociťovali.

Výše uvedená doporučení můžeme vnímat jako inspirující slova, někdy však může být těžké danou věc uchopit a převést do svého života. Na závěr proto nabízím krátké cvičení pro to, jak můžeme s tématem, které se nás dotýká (např. svobody), pracovat. Vezměme si na to ukázku:

Existuje nějaké omezení, které se mě dotýká. Např. nemůžu chodit na nějaké akce a když ano, tak jen s určitou podmínkou. To je obecná situace. Možností je projít to tímto způsobem:

  • Popsat svoje pocity a emoce: V této situaci se nějak cítím. Klíčová otázka je: Co to se mnou dělá? Jak se cítím? Co prožívám? (Důležité je to pojmenovat co nejkonkrétněji – např. mám vztek, protože mě omezují… Co je pod tím vztekem? Cítím se ublíženě, ukřivděně, nikdo mě nemá rád. Jsem jak onuce, bezcenná, kterou někdo ovládá…)
  • Nechat to projít: Když si pojmenuji, jak se cítím, je vhodné to nechat projít (např. o tom chvilku psát do deníku, vyvztekat pocity – do polštáře, procítit to apod… nebo se k tomu opakovaně několik dní po sobě vracet). Cílem je tyto pocity přijmout a dostat od nich určitý nadhled – pozorovat je, vidět je.
  • Změnit pohled na danou věc (Změnit postoj k dané věci): Jak jinak se můžu na tuto podívat? Co mě tato situace učí; co se díky tomu mohu naučit nebo jiného prožít? Jak jinak se můžu na danou věc podívat? Co mohu opustit? Pro co nového se mohu rozhodnout?
  • Volitelná možnost (ne však nutná): Konkrétní čin, který vyplyne z mého nového postoje: Co nového udělám pro podporu mého nového postoje? Jakou (byť i malou) změnu nyní udělat? Např. usmát se, obejmout někoho, něco vyjářdřit (vyjasnit apod.), něco udělat jinak apod.

Přeji klidné prožití roku s nadhledem a vnímáním souvislostí!

Na závěr připojuji nabídku numerologického rozboru pro příští rok, který bude vypracován přímo Vám na míru.

Možnost objednat ho najdete zde.

Leave a Reply