Ceník

V případě Vašeho zájmu o objednání vybrané služby mě prosím kontaktujte telefonicky (605 807 432) nebo e-mailem (miroslava@cestouzmeny.cz). Písemné numerologické rozbory lze objednat i ZDE.

Pracuji on-line formou (písemné numerologické rozbory) nebo se v lze osobně setkat v Brně (Terapeutické centrum Mandala).

Nabízím Vám svoje služby psycholožky, numeroložky a poradkyně v oblasti osobního rozvoje. Stavím na svých znalostech a zkušenostech z oblasti numerologie, psychologie, vědomé tvorby života a využívám řadu terapeutických technik a nástrojů.

Těším se na Vás!


Poradenský rozhovor a terapie  – osobní setkání

 1100 Kč za jedno sezení, event. 700 Kč/h 

 • Konzultace pro řešení Vašich aktuálních témat a jejich zpracování
 • Cílem je rozebrat Vaši situaci, pomoci Vám se zorientovat a zpracovat některá témata
 • Psychologické poradenství, poradenství v oblasti osobního rozvoje a terapie
 • Obvyklé trvání konzultace obvykle 1,5 – 2 hodiny (max 2 hodiny)

Kineziologie One Brain 

Dospělý  1100 Kč/dítě 900 Kč za jedno sezení

 • Kineziologické odblokování se týká určitého tématu/problému, které vás aktuálně zatěžuje
 • Osobní setkání
 • Obvyklé trvání odblokování je 1,5  – 2 hodiny

Písemný numerologický rozbor – 1000 pro dospělého / 800 Kč pro dítě

 • Zahrnuje objasnění ústředního životního tématu (tzv. životní číslo), popis životních darů/ schopností a jedinečných charakteristik, popisuje aktuální vývojová témata, analýzu jména a v závěru obsahuje doporučení pro osobní rozvoj.
 • V případě rozboru dítěte je osvětleno téma vztahu s jedním či oběma rodiči a jsou uvedena doporučení, jak dítě podporovat v jeho rozvoji.
 • Rozsah rozboru je min.  8-10 stránek dospělý, dítě min. 6-8 stránek
 • V případě potřeby lze doobjednat doobjednat doplňkovou konzultaci za zvýhodněnou cenu (300 Kč za konzultaci v trvání cca 40-45 minut ).

Písemný numerologický partnerský rozbor – 2000 Kč

 • Obsahuje základní rozbor obou partnerů – jejich životní téma, charakteristiky a vývojová témata. Popisuje vzájemnou kompatibilitu obou partnerů, téma jejich vztahu a vývojové úkoly.  Součástí jsou i doporučení pro rozvoj vztahu a další společný růst.
 • Rozsah rozboru je min. 13-15 stránek.
 • V případě potřeby lze doobjednat doplňkovou konzultaci za zvýhodněnou cenu (300 Kč za konzultaci v trvání cca 40-45 minut).

Numerologický rozbor týkající se jednoho tématu – 700

 • Písemně vypracovaný rozbor jedné životní situace – např. výběr vhodného data pro svatbu, rozhodnutí v pracovní oblasti, výběr vhodného jména, otázky na pracovní potenciál, vztah s někým apod.
 • Rozsah min. 4 -5 stránek
 • V případě potřeby lze doobjednat doobjednat doplňkovou konzultaci za zvýhodněnou cenu.

Numerologická konzultace – 700 Kč za hodinovou konzultaci

 • Věnování se určitým tématům z hlediska numerologie, osvětlení daného problému, hledání východisek řešení.
 • Formou osobního setkání

Individuální výuka numerologie – 5000 Kč za 6 lekcí

Ceník je platný od 1. 6. 2020


Písemné numerologické rozbory je potřeba zaplatit předem (pošlu Vám podklady k platbě). Numerologický rozbor vypracuji cca do 1-2 týdnů od jeho zadání. Osobní konzultace a terapie se platí dle dohody, většinou po uskutečněné konzultaci nebo předem na účet.

Objednáte-li si konzultaci a nedostavíte se na ni nebo ji zrušíte méně než 12 hodin před jejím začátkem, pak si účtuji stornopoplatek ve výši 300 Kč. Je to z důvodu nákladů, které mi v tu chvíli běží, i když konzultace neproběhne.