Psychologie a kineziologie

Psychologie a poradenství

Vystudovala jsem obor psychologie a svého vzdělání si vážím, protože mi otevřelo cestu do světa. Měla jsem možnost naučit se řadu informací, studovat v cizině, vzdálit se od své rodiny. Svoje vzdělání považuji za solidní základ práce s lidmi – mám přehled, řadě věcí rozumím, mám vhled do lidské psychiky.

Ve své práci využívám poradenský přístup. Jedná se zejména o to, že lze s klientem hovořit o jeho problémech, tématech, spolu s ním za pomoci vhodných otázek a směřování hledat řešení jeho problémů. Tento přístup je blízký dnes modernímu pojmu koučování, protože je potřeba s klientem najít pro něj optimální cestu a řešení jeho situace.

Z psychologických témat se věnuji např. práci s emocemi (např. téma vzteku), problematice stresu a jeho způsobů zvládání, výchově dětí, partnerských vztahů apod. Tato témata nejčastěji zpracovávám formou článků a seminářů.

Jak psychologie pomáhá?

 • Sdílení, naslouchání a empatie psychologa je léčivá
 • Psycholog prostřednictvím otázek spolu s klientem hledá řešení jeho situace
 • Psycholog může ukázat na chybná myšlenková schémata a přesvědčení klienta,  najít jejich původ a pomoci je proměnit
 • Psycholog může pomoci klientovi uvolnit potlačené emoce a vést ho směrem k zdravější a přirozenější emocionalitě
 • Psycholog může klientovi objasnit jeho problém a pomoci mu se zorientovat a tzv. „dávat rady“, zejména v oblastech, o kterých klient nemá dostatečné znalosti (např. jak fungujeme v oblasti emocí, jak je lze uvolňovat, jak relaxovat, jak zvyšovat sebevědomí a sebelásku, jak se vyvíjejí děti po psychické stránce, jak funguje trauma, co to je stres apod.)

V rámci poradenské konzultace využívám kromě rozhovoru i práci v hladině alfa (formou meditace a vizualizace), dále pak techniky vyplývající z psychosyntézy,   relaxační techniky, techniky pro uvolňování emocí, prvky z arteterapie a techniku hraní rolí (zejména pro děti).


Kineziologie One-Brain

Tuto techniku považuji za jemnou terapeutickou techniku. Kineziologie mě oslovila svou efektivností a tím, že pomáhá lidem jít poměrně rychle k jádru problému. Vznikla v Americe a rozšířila se do celého světa. Pracuje se pomocí tzv. svalového testu, s jehož pomocí lze zjistit původ obtíží klienta. Pomocí korekcí zaměřených na tělo a práce v tzv. F/O držení lze harmonizovat a následně přepsat řadu stresových situací z minulosti, které v současnosti způsobují problémy.

Kvůli své jemnosti je dle mého mínění vhodná pro malé děti, maminky s malými dětmi, těhotné ženy apod. Lze ji použít téměř pro každého na problémy, které jsou dobře uchopitelné a specifikované (např. různé strachy, problémy se spánkem, problémy ve vztazích, chybná blokující přesvědčení apod.). V rámci kineziologie lze provádět celé odbloky na různá témata nebo lze využívat i jednotlivých prvků z kineziologie – tzv. korekcí – pro harmonizaci těla a duše (jako tzv. duševní hygienu).

Jak kineziologie pomáhá?

 • Odhalení příčiny daného problému, její zpracování a odstranění
 • Nastolení nových funkčních a žádoucích způsobů chování, myšlení a prožívání
 • Klientovi je navrácena možnost volby (směrem k chování a prožívání dle jeho svobodné vůle)
 • Klient se začne cítit lépe, svobodněji, radostněji, jeho problém ho přestane omezovat a trápit

S čím kineziologie pomáhá?

 • Různé strachy, nespavost, úzkosti
 • Partnerské problémy
 • Dětské problémy – např. koktavost, pomočování, agresivní chování, tzv. dys-poruchy
 • Problémy se sebevědomím, sebeprosazením
 • Nespokojenost v životě apod.

Kineziologie dokáže tyto obtíže buď přímo odstranit nebo zmírnit. Míra úlevy klienta záleží na jeho otevřenosti, ochotě se změnit a dále na sobě pracovat (formou tzv. úkolů na doma a event. dalších kineziologických sezení).