Čemu se věnuji

Pracuji s dětmi i dospělými. Lze domluvit:

 • osobní setkání pro poradenství a terapii nebo
 • on-line formu (pro numerologické rozbory a konzultace nebo další poradenské konzultace).

V rámci našeho společného setkání a práce se můžeme věnovat řadě otázek týkající se vašich témat a problémů.

Mohu se Vám věnovat v podobě jednoho setkání, které vám může pomoci v orientaci ve Vaší situaci.

Můžeme spolu navázat i delší spolupráci, kdy vás provedu vašimi tématy pomocí různých technik, které umím.  Dlouhodobější spolupráce vede k proměně a zkvalitnění vašeho života.

V případě poradenství a terapie jsem váš průvodce, který vám může pomoci si některé věci u sebe uvědomit, zpracovat a ve svém životě proměnit.

Nabízím vám svoje služby jako psycholog a poradce v oblasti osobního rozvoje a numerologie.

Osobní konzultace probíhají v Brně – v Centru Mandala.

Chcete se ke mě OBJEDNAT? Můžete v kontaktním formuláři ZDE. 

Nebo mi napište na miroslava@cestouzmeny.cz


Nabízím pomoc v těchto oblastech, např.:

 • Když neznáte svůj potenciál a nevíte, na co se hodíte
 • Když sami sebe nemáte rádi, nevěříte si a chcete najít zdroje svého sebevědomí a sebelásky
 • Děláte neustále něco, co vám samotným vadí (hádáte se, vztekáte se, jste smutní) a chcete to změnit
 • Jste neustále napjatí, unavení a nedokážete se uvolnit
 • Nefunguje vám to ve vztazích
 • Chcete porozumět svému strachu, pocitu viny a zpracovat si je
 • Jste na mateřské s dětmi a chcete si začít toto období více užívat
 • Máte se vracet do pracovního procesu po mateřské dovolené  a potřebujete s tím pomoci
 • Vaše děti dělají něco, co Vám vadí – vztekají se, nedůvěřují si, nejde jim to ve škole apod. – a vy se chcete naučit s tím zacházet
 • Vaše dítě má nějaké trápení – nechce chodit do školky, nefunguje mu to mezi vrstevníky, špatně se učí apod. – a vy tomu chcete přijít na kloub
 • Prožíváte zátěžovou situaci (úmrtí, vážná nemoc) a potřebujete najít východisko

A mnoho dalších témat, které souvisí s životní spokojeností a pohodou…..


Jak pracuji

Ve své práci stavím na svých znalostech a vzdělání, ale i zkušenostech, vnímavosti k druhým lidem a intuici.

Vše, co používám a co jsem se naučila, jsem si ověřila na svém životě a poznala účinnost daných technik a přístupů.

Jako každý člověk jsem si prošla řadou náročných situací a jejich postupné zvládání mi pomohlo transformovat, proměnit a uzdravit svůj život.

Nyní znám sama sebe, vím, jak můj život funguje. Vím, že pocit štěstí, naplnění a spokojenosti je jen v mých rukou.

Ve své práci používám tyto nástroje a znalosti z těchto oborů:

 • psychologie
 • numerologie
 • kineziologie One brain
 • vědomá tvorba života a jeho zákonitosti
 • práce v hladině hladině alfa (poznání a proměna vnitřního světa)

Při individuálních sezeních pracuji kreativně, vždy s ohledem na klienta, kterého mám před sebou.

Chcete se ke mě objednat? Můžete v kontaktním formuláři ZDE.


Jak probíhá poradenství a terapie

Na úvod probíhá konzultace, kde probereme,  s čím přicházíte a jaký postup by byl pro vás aktuálně nejvhodnější.  Již z prvního sezení si odnesete doporučení, uvědomění či menší posun. Když Vám můj způsob práce bude vyhovovat, můžeme se setkávat opakovaně.

Používám formu rozhovoru – pro objasnění daného tématu, kdy si  můžete uvědomit některé své postoje a přístup k životu, dozvědět se nové informace a tím si otevřít nové obzory vnímání.

Hlouběji pak jdou techniky, při kterých pracujeme na na hlubší úrovni pro odhalení příčiny problému, skrytou v podvědomí, jeho zpracování a nastolení nových, žádoucích postojů a přistupů k životu. V této oblasti používám zejména kineziologii one brain nebo práci v hladině alfa (v podvědomých programech).

V případě využití techniky kineziologie one-brain již při prvním cca 2-hodinovém sezení budeme aktivně pracovat na vašich tématech.

Vše probíhá v příjemné a uvolněné atmosféře. Mám porozumění a vhled, vím, že každý z Vás dělá v dané chvíli to nejlepší, co může.Ceník nabízených služeb najdete ZDE. Chcete se objednat? Můžete v kontaktním formuláři ZDE.

Nebo mi napiště na miroslava@cestouzmeny.cz


Více o mém přístupu a některých používaných technikách a metodách :