Klíč k uspokojivým a harmonickým vztahům

Vztahy jsou tím, co hýbe světem, alfou a omegou veškerého prožívání. V nich se trápíme, radujeme, prožíváme strachy, důvěru, lásku i pochybnosti. Každý vztah, který v životě máme, má určitou podobu a zákonitost.  Je odrazem toho, kým jsme a co si neseme v sobě z minulosti (např. z dětství, od rodičů apod.). Nic není náhodné a vše funguje […]

Celý článek